Páxinas

11.10.13

TRABALLOS DE DOCUMENTACIÓN

TRABALLOS DE DOCUMENTACIÓN

Ferreira, Isaac (2004). "Casahamlet Estudio de Teatro-Compañía de Teatro". En Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 6. Capa: Miguelanxo Varela. Ilustración: Blanca Silva (páx. 87). A Coruña: Deputación Provincial, maio de 2004, páxs. 76-87.

Ferreira, Isaac (2006). "Manuel Lourenzo: Tempo de colleita (Obra dramática completa e bibliografía)". En Roberto Pascual (ed.). Palabra en acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego. Lugo: Editorial Tris Tram, Colección Máscaras, núm. 7, decembro de 2006, páxs. 215-312.

Ferreira, Isaac (2008). Dez anos de Casahamlet (1998-2008). Separata de Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 10. A Coruña: Deputación Provincial, setembro de 2008, 78 páxs.

Ferreira, Isaac (2009). "Xesús Pisón: Obra". En Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 11. Capa: Xesús Pisón. Ilustracións: Miguel Anxo Varela (páxs. 87, 90). A Coruña: Deputación Provincial, maio de 2009, páxs. 86-91.

Ferreira, Isaac (2011). "Cunqueiro en Casahamlet (1998-2010)". En Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 13. Capa: Rodrigo Roel. Ilustración: María Alcañiz (páx. 102). A Coruña: Deputación Provincial, maio de 2011, páxs. 95-101.