Páxinas

14.10.13

CURRICULUM (até 2013)

Isaac Ferreira (Isaac Pérez Blanco)
Ferreira do Valadouro (Lugo), 1946.


Obra dramática

A AVOA
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño (A Coruña). Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia (A Coruña), 17.10.2002, páxs. 5-6.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
Publicación (2ª ed.): El Progreso (A Mariña), Lugo, 04.07.2007, páx. 11.
-Lectura dramatizada: II Foro Teatral de Casahamlet.
Intérprete: Nunci Valcárcel.
Dirección: Paulo Serantes.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro (Rúa Alfonso VII, 11-baixo).
Data: 29.11.2002.

A FLOR
-Publicación: A Fonte do Bidueiro. Caderno Teatro, núm. 4. Edicións Laiovento. Bertamiráns-Ames (A Coruña). Director: Francisco Pillado Maior. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, maio de 2006, páxs. 31-33.
-Lectura dramatizada: XXXV Foro Teatral de Casahamlet.
Presentación: X. Paulo Rodríguez.
Reparto: Muller, Silvana Couñago; Cego, Narrador, Manuel Lourenzo.
Dirección: Manuel Lourenzo.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 11.12.2006.

A FONTE DO BIDUEIRO
-Publicación: A Fonte do Bidueiro. Caderno Teatro, núm. 4. Edicións Laiovento. Bertamiráns-Ames (A Coruña). Director: Francisco Pillado Maior. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, maio de 2006, páxs. 11-25.
-Lectura dramatizada: XXXV Foro Teatral de Casahamlet.
Presentación: X. Paulo Rodríguez.
Reparto: Abade, Xosé M. Eirín; Rei Andeca, Xulio C. Varela; Neno Evorico, Antonio Varela; Sisegunda, Tania Galán; Ama, Diana Sieira; Fada, Lucía Sánchez; Narrador, Manuel Lourenzo.
Dirección: Manuel Lourenzo.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 11.12.2006.

A NAVALLA

-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 9. A Coruña, páxs. 38-39. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Xesús Pisón. Ilustración: Miguelanxo Varela (páx. 39). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2007.

A TERRAZA

-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páx. 3.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura dramatizada: II Foro Teatral de Casahamlet (novembro de 2002).
Intérpretes: Natalia González, Manuel Lourenzo.
Dirección: Manuel Lourenzo.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.
-Estrea: I Mostra de Teatro Afeccionado de Sada. Acto inaugural.
Aula Aberta de Casahamlet (marzo de 2005).
Estudio Casahamlet.
Reparto: Ela, Diana Sieira; El, Suso Lista.
Dirección: Manuel Lourenzo.
Lugar: Sada, Casa da Cultura Pintor Lloréns.
Data: 17.03.2005.
-Representación: Aula Aberta de Casahamlet (xuño de 2007).
Estudio Casahamlet.
Reparto: Ela, Alejandra Dans; El, Xesús Vila.
Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 06.06.2007.

AS AMIGAS
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 7. A Coruña, páxs. 30-31. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Xesús Pisón. Ilustración: Xosé Luis de Dios (páx. 31). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2005.

CAZA MAIOR
-Publicación: A Fonte do Bidueiro. Caderno Teatro, núm. 4. Edicións Laiovento. Bertamiráns-Ames. Director: Francisco Pillado Maior. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, maio de 2006, páxs. 27-29.

DIARIO DUNHA NENA QUE COÑECEU A MR. HYDE
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 6. A Coruña, páx. 25. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Miguelanxo Varela. Ilustración: Xesús Pisón (páx. 25). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2004.
-Estrea: Aula Aberta de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Reparto: Nena, Elena Domínguez.
Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 06.06.2007.

DIQUE DE ABRIGO
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 5. A Coruña, páxs. 42-47. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Francisco Pérez Porto. Ilustracións: Ana Pillado Vega (páx. 43), Felipe Senén (páx. 44), Xosé Luis de Dios (páx. 45), Blanca Silva (páx. 46), Miguelanxo Varela (páx. 47). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2003.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, maio de 2003.

IRENA
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páxs. 6-7.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.

LOIRO SOBRE NEGRO
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 6. A Coruña, páxs. 24-25. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Miguelanxo Varela. Ilustración: Xesús Pisón (páx. 25). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2004.
-Estrea: Aula Aberta de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Reparto: El, Xesús Vila.
Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 06.06.2007.

MANTIS RELIXIOSA
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 6. A Coruña, páx. 24. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Miguelanxo Varela. Ilustración: Xesús Pisón (páx. 25). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2004.
-Estrea: Aula Aberta de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Reparto: Mantis, Lucía Sánchez; Home, Alberto Rodríguez; Caveiras, Xosé Eirín, Xesús Vila, J. Carlos Miranda.
Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 06.06.2007.

MORRER EN HYDE
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 6. A Coruña, páx. 25. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Miguelanxo Varela. Ilustración: Xesús Pisón (páx. 25). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2004.

NAI BURKA
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páxs. 15-16.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura pública: Aula Aberta de Casahamlet.
Lector: Isaac Ferreira.
Por pedimento dos compañeiros do Seminario de escritura de teatro.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 20.12.2001.

O CERCO DE VILANOVA
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 8. A Coruña, páxs. 30-31. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Xosé Blanco. Ilustración: Emilia Salgueiro (páx. 31). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2006.

O FORNO DE GRETEL
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páxs. 10-11.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura dramatizada: II Foro Teatral de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Intérpretes: Estela Freire, Xoán M. Rego.
Dirección: Paulo Serantes.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.

O PAVILLÓN DAS CINZAS
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 7. A Coruña, páx. 31. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Xesús Pisón. Ilustración: Xosé Luis de Dios (páx. 31). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2005.

O POZO DO ENCANTO
-Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 10. A Coruña, páxs. 28-29. Director: Isaac Ferreira. Capa: Luz Pozo Garza. Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2008.

OS BAÑOS DE DIANA
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páxs. 8-9.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura dramatizada: II Foro Teatral de Casahamlet.
Lector: Santiago Fernández (actor e profesor de Casahamlet).
Dirección: Santiago Fernández.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.


POST MORTEM
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páxs. 1-2.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.

RATAS
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páxs. 12-13.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura dramatizada: Aula Aberta de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Intérpretes: Miguel Tomé, Daniel Sande.
Dirección: Carlos Biscaínho (profesor de Casahamlet).
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 18.12.2002.

RITUAL
-Publicación: Monólogos II. Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 95. A Coruña. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Paul Delvaux. Imprime: Gráficas Coruñesas, A Coruña, febreiro de 1992, páxs. 3-4.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Estrea: 3º Memorial Ibán Toxeiro.
Intérprete: Anxo Gandoi Merelas (alumno de Casahamlet Estudio de Teatro).
Dirección: Xavier Castiñeira.
Lugar: A Coruña, Fórum Metropolitano.
Data: 21.10.1999.

SAGRADA FAMILIA
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páx. 4.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura dramatizada: II Foro Teatral de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Intérpretes: María Caínzos, Luís Quinteiro.
Dirección: Paulo Serantes (actor e profesor de Casahamlet).
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.

SOLDADO DE CHUMBO NON QUERE SEGUIR FIRME
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páxs. 9-10.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura dramatizada: II Foro Teatral de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Dirección e interpretación: Paulo Serantes.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.

SOLDADO MORTO CON RELOXO
-Publicación: Sagrada Familia. Cadernos de Teatro, 2ª época, núm. 11. Miño. Director: Francisco Pillado Maior. Capa: Calros Silvar. Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, 17.10.2002, páx. 14.
Edición dixital: Biblioteca Virtual Galega. Universidade da Coruña (UDC).
(http://bvg.udc.es/eDixital). A Coruña, 26.11.2002.
-Lectura dramatizada: II Foro Teatral de Casahamlet.
Estudio Casahamlet.
Intérpretes: Alberto García, Sandra Montes, Luís Quinteiro, Estela Freire, Paulo Medal, Zara Sobral, David Bouzas, Xoán M. Rego, Nunci Valcárcel, Paulo Serantes.
Dirección: Carlos Biscaínho.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.

Obra narrativa

-"Xoliñas, ou a sorte do arrieiro". Conto.
Segundo accésit no VI Concurso "Breogán" de contos, Centro Galego de Bizkaia-Barakaldo.
Publicación: Revista do Centro Galego de Bizkaia-Barakaldo, xullo de 1973.
2ª edic. Publicación: Programa das Festas do Oito. Ilustración: Xesús Pisón. Ferreira do Valadouro, setembro de 1977.

-"Miro Casabella". Texto biográfico-artístico acerca do cantautor.
Publicación: Programa de man.
Recital: Vigo, Auditorio da Caixa de Aforros Municipal.
Organiza: Xuventudes Musicais.
Data: 21.01.1974.

-"Crónica de Bal". Relato.
Publicación: Andaina, núm. 7, boletín-revista da Asociación Cultural Andaina, (tiraxe de 1.000 exemplares de balde), A Coruña, xaneiro-febreiro de 1989, páxs. 4-5.

-Contos do Valadouro.
(186 contos).
Autores: Xesús Pisón, Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
Ilustracións: Xesús Pisón.
Publicación: Edicións A Nosa Terra, colección "Nós, os galegos", Vigo, agosto de 1998.
2ª edic. Publicación: Edicións A Nosa Terra, colección "Nós, os galegos", Vigo, xaneiro de 1999.

-"Os Contos do Valadouro nas mans dun gravador". Narración-prólogo.
Escrito o 17 de Maio de 2000, Día das Letras Galegas.
Publicación: Gravuras de Contos do Valadouro, de Xosé Blanco. Ediciós do Castro, 1ª edic., Sada, decembro de 2000, páxs. 7-8.

-"Maxia, medo, teatro". Narración-prefacio.
Lectura pública: II Foro Teatral de Casahamlet.
O teatro de Isaac Ferreira.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.
Publicación: A Fonte do Bidueiro, teatro, do propio autor, Caderno Teatro, núm. 4. Director: Francisco Pillado Maior. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Edicións Laiovento, Bertamiráns-Ames, Imprime: Gráficas Sementeira, Noia, maio de 2006, páxs. 7-10.

-"Un país na encrucillada dos tempos". Narración-ensaio.
Publicación: El Progreso, Lugo, 05.09.2003, páx. 56.

-"Tema libre". Conto.
Publicación: La Voz de Galicia (Relatos de Verán) A Coruña, 09.08.2004, páx. 7.

-"A raíña e o vento". Conto.
Publicación: La Voz de Galicia (Relatos de Verán), A Coruña, 26.08.2005, páx. 43.

(Publicado erroneamente como "A raíña do vento").

-Contos do Valadouro.
Nova edición, corrixida e aumentada (306 contos).
Autores: Xesús Pisón, Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
Capa: Xosé Vizoso, cun debuxo de Xesús Pisón.
Ilustracións: Xesús Pisón.
Publicación: Ediciós do Castro, Narrativa, O Castro-Sada, outubro de 2005.

-"Un reino e unha búsola". Narración-prólogo.
Publicación: Búsola, núm. 2, revista editada pola Casa da Cultura do Concello do Valadouro. Director: Suso Rubio. Ferreira do Valadouro, 22.12.2006, páx. 9.


-"Puro conto". Conto.
Publicación: La Voz de Galicia (Relatos de Verán), A Coruña, 14.08.2007, páx. 42.

-"Ana, Xoana, Viviana". Narración-teoría.
Publicación: Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 12. A Coruña. Director: Isaac Ferreira. Capa: Rodrigo Roel. Ilustración: Karina Kawai (páx. 37). Imprime: Deputación Provincial da Coruña, maio de 2010, páxs. 32-36.


Obra poética

-"He de encontrar un sitio". Poema.
Segundo Premio de Poesía, en español, convocado pola Editorial Epesa. Madrid, 15.05.1969.
(Escribo poemas en galego e en español até o ano 1971).

-"Fábula do rei-rei". Poema.
Escrito: 1970.
Posteriormente musicado e cantado por Miro Casabella.

-"Fuxen". Poema.
Escrito: 1971.
Posteriormente musicado e cantado por Miro Casabella.
(A partir deste ano escribo só en lingua galega).

-Publicación de varios poemas en galego.
Xornal El Progreso, Lugo, agosto de 1971.

-"Loitando". Poema.
Escrito: 1972.
Musicado e cantado por Suso Vaamonde (1950-2000).
Este cantautor publicará, en 1973, clandestinamente unha fita magnetofónica co título "Loitando", onde se inclúe esta canción.

-Accésit ao mellor poema en galego.
Primeiro Concurso de Poesía "Montesol".
Letras Galegas.
Formaban o xurado: Xosé Mª Álvarez Blázquez, Xosé Mª Castroviejo, Álvaro Cunqueiro e Xosé Luís Franco Grande.
Lectura pública do poema premiado: Auditorio da Caixa de Aforros Municipal, Vigo, 18.05.1974.
(Non lembro o título do poema).

-"Abrente da muller para que non durma". Poema.
Publicación: Andaina, núm. 2, boletín-revista da Asociación Cultural Andaina, (tiraxe de 1.000 exemplares de balde), A Coruña, novembro de 1987, páx. 10.

-"No gran bazar". Poema.
Publicación: Andaina, núm. 3, boletín-revista da Asociación Cultural Andaina. Capa: Xurxo García Varela. Pirogravado.
(Tiraxe de 1.000 exemplares de balde), A Coruña, decembro de 1987, páx. 10.

-"Noiva recén chegada". Poema.
Publicación: Andaina, núm. 4, boletín-revista da Asociación Cultural Andaina. Capa: Emilia Salgueiro.
(Tiraxe de 1.000 exemplares de balde), A Coruña, xaneiro de 1988, páx. 5.

-"Cego". Poema.
Publicación: Andaina, núm. 5, boletín-revista da Asociación Cultural Andaina. Capa: Emilia Salgueiro.
(Tiraxe de 1.000 exemplares de balde), A Coruña, marzo de 1988, páx. 5.

-"Un amor". Poema para canción.
Intérpretes: dúo musical Fuco e Pero.
Edición: CD con catro composicións; unha delas "Un amor". Edicións do Cumio, Vigo, CD2-1027 SGAE, 1996.

-"Catarse 2002". Poema.
Primeira lectura pública: lido por un actor membro do GT A Pomba do Arco, de Foz.
Acto: Arte contra a marea negra.
Exposición de artistas plásticos e lectura de textos.
Promovido pola plataforma Nunca Máis.
Lugar: Burela, IES Monte Castelo, Aula de Arte, 18.01.2003.
Segunda lectura pública: lido por un actor membro do GT A Pomba do Arco, de Foz.
Acto múltiple (150 en toda Galiza): Concerto Expansivo.
Organizado pola Plataforma contra a Burla Negra, integrada en Nunca Máis.
Lugar: Foz, 01.02.2003.
Terceira lectura pública: Isaac Ferreira.
Acto múltiple (150 en toda Galiza): Concerto Expansivo.
Organizado pola Plataforma contra a Burla Negra, integrada en Nunca Máis.
Lugar: O Valadouro, Ferreira, Pub Atalaia, 01.02.2003.
Publicación: Sempremar. Cultura contra a Burla Negra. Edita: Asociación Cultural Benito Soto, Santiago de Compostela. Depósito Legal: Pontevedra, 2003, páx. 99.

Coloquios. Conferencias. Debates. Lecturas. Mesas redondas. Presentacións

-Presentación pública de Miro Casabella nos seus recitais de Cangas, Moaña, Baiona e Vigo, 1974.

-Presentación, ao público asistente, da obra teatral ENTREMÉS FAMOSO SOBRE A PESCA DO RÍO MIÑO, de Gabriel Feixoo de Araúxo.
Compañía: Teatro Circo. Dramaturxia: Manuel Lourenzo.
Lugar: Pontevedra, Teatro Principal, 1974.

-Presentación do libro Contos do Valadouro.
Con lectura de contos por parte dos tres autores: Xesús Pisón, Manuel Lourenzo e Isaac Ferreira.
Lugar: O Valadouro, Ferreira, Pub Atalaia, 06.09.1998.

-Presentación do libro Contos do Valadouro.
Con lectura de contos por parte dos tres autores.
Lugar: A Coruña, Asociación Cultural Alexandre Bóveda (Rúa Linares Rivas), 16.03.1999.

-Presentación do libro Contos do Valadouro.
Con lectura de contos por parte dos tres autores.
Ámbito: Exposición de Gravuras dos Contos do Valadouro, do artista Xosé Blanco.
Lugar: Cervo, Sargadelos, Casa da Administración, 04.12.1999.

-Lectura pública da peza teatral NAI BURKA.
Por elección dos compañeiros do Seminario de escritura de teatro.
Autor: Isaac Ferreira.
Lector: Isaac Ferreira.
Ámbito: Aula Aberta de Casahamlet, Estudio de Teatro.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 20.12.2001.

-Presentación do libro Gravuras de Contos do Valadouro.
Autor: Xosé Blanco.
Mesa: Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira, Xosé Blanco.
O libro inclúe gravados deste artista e mais unha antoloxía do libro Contos do Valadouro, de X. Pisón, M. Lourenzo, I. Ferreira.
O acto, con lectura de contos, incluía unha exposición dos gravados de Xosé Blanco, que realizou unha demostración real de como se pasa o gravado da madeira para o papel.
Lugar: Alfoz, O Castrodouro, Finca Galea.
Data: 22.12.2001.

-Charla-coloquio: "A recollida de contos de tradición oral".
Lectura de contos do Valadouro: Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
Lectura de contos de San Cibrao.
Ámbito: Acto de clausura das "I Xornadas do Conto Galego, oral e escrito".
Organiza: Asociación Anduriña.
Lugar: Cervo, San Cibrao, Casa do Mar.
Data: 13.10.2002.

-Lectura pública do texto "Maxia, medo, teatro".
Autor: Isaac Ferreira.
Lector: Isaac Ferreira.
Ámbito: II Foro Teatral de Casahamlet.
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 29.11.2002.

-Lectura pública do poema "Catarse 2002".
Autor: Isaac Ferreira.
Recitador: Isaac Ferreira.
Ámbito: Concerto Expansivo (150 actos en toda Galiza).
Organiza: Plataforma contra a Burla Negra, integrada en Nunca Máis.
Lugar: O Valadouro, Ferreira, Pub Atalaia.
Data: 01.02.2003.

-Conferencia: "O Valadouro na literatura popular. A memoria reconstruída".
Conferenciante: Isaac Ferreira.
Con coloquio.
Ámbito: V Xornadas Culturais.
Organizan: Asemblea Comarcal do BNG e Liga Céltiga Galaica.
Lugar: O Valadouro, Ferreira, Casa da Cultura.
Data: 04.12.2004.

-Conferencia-coloquio: "A Exposición de Gravuras de Contos do Valadouro, de Xosé Blanco".
Mesa: Manuel Lourenzo, Xesús Pisón, Isaac Ferreira.
Con lectura de contos.
Lugar: Alfoz, Castelo do Castro, Sala de Exposicións.
Data: 26.03.2005.

-Presentación do libro Nocturnos.
Autor: Manuel Lourenzo.
O libro contén tres obras dramáticas.
Mesa: Manuel Lourenzo, Francisco Pillado Maior (de Edicións Laiovento), Isaac Ferreira.
Lugar: A Coruña, Libraría Couceiro (Praza do Libro).
Data: 29.03.2005.

-Mesa redonda: "Os tesouros de Santomé-Penidos".
Participantes: Manuel Lourenzo, Xesús Pisón, Ramón Reimunde, Isaac Ferreira.
Moderador: Lionel Rexes.
Coloquio-debate.
Ámbito: III Encontro de Amigos/as dos Penidos.
Organiza: Liga Céltiga Galaica.
Lugar: O Valadouro, Ferreira, Casa da Cultura.
Data: 20.08.2005.

-Presentación do Curso 2005-2006 de Casahamlet, Estudio de Teatro.
Mesa: Santiago Fernández, José León, Manuel Lourenzo, Gloria Rico, Isaac Ferreira.
(A min correspondeume presentar o contido do núm. 7 de Casahamlet, Revista de Teatro, que dirixe Francisco Pillado Maior).
Lugar: A Coruña, Casahamlet Estudio de Teatro.
Data: 22.09.2005.

-Presentación aos medios de comunicación do Curso 2005-2006 de Casahamlet, Estudio de Teatro, e de Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 7.
Mesa: Celestino Poza (Vicepresidente e responsábel de Cultura da Deputación Provincial da Coruña), Santiago Fernández, Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
(A min correspondeume presentar o protocolo de distribución da revista Casahamlet. Tamén fixen un recordatorio do falecemento de tres colaboradores da revista: Roberto Vidal Bolaño,Manuel María e Luísa Villalta).
Lugar: A Coruña, Deputación Provincial, Sala de Prensa.
Data: 13.10.2005.


-Conferencia: "Tradición oral e arqueoloxía no Valadouro".
Conferenciantes: Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
Con coloquio.
Ámbito: VI Xornadas Mindonienses de Arqueoloxía.

Director: Abel Vigo García.
Lugar: Mondoñedo, Seminario Santa Catalina, Aula Losada Quiroga.
Data: 15.12.2006.

-Mesa redonda: "A literatura no Val do Ouro [sic]".
Participantes: Dolores Sánchez Orol, Manuel Lourenzo, Ramón Reimunde, Miguel Vila, Isaac Ferreira.
Moderador: Xosé Peinó.
Tertulia.
Ámbito: Radio Valadouro. "Parolando". Programa núm. 38.
Lugar: O Valadouro, Ferreira, Casa da Cultura Manuel Lourenzo.
Data: 12.07.2007.


-Conferencia: "Tradición oral e arqueoloxía no Valadouro".
Conferenciantes: Xesús Pisón, Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
Ámbito: XII Xornadas de Historia Local.

Organiza: A Pomba do Arco.
Lugar: Foz, Casa da Cultura.
Data: 09.08.2007.

-Comunicación: "Teoría, creadores e documentación teatral. Casahamlet, Revista de Teatro (maio 1999-maio 2008)".
Relator: Isaac Ferreira.

Ámbito: I Encontro Ibérico de Revistas de Teatro.
XXV Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.
Lugar: Cangas (O Morrazo), Casa da Xuventude.
Data: 06.07.2008.

-Conferencia: "Patrimonio arqueolóxico e tradición oral no Valadouro".
Conferenciantes: Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
Ámbito: Presentación pública da A. C. Mardouro.

Organiza: A. C. Mardouro.
Lugar: Alfoz, Castelo do Castro, Salón de Actos.
Data: 07.02.2009.

-Conferencia: "Polo País do Valadouro: xigantas, mouras, ninfas, demos e santos".
Conferenciantes: Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira.
Ámbito: Ciclo Patrimonio inmaterial. A literatura oral.

Organiza: Asociación Mariña Patrimonio.
Lugar: Alfoz, Castelo do Castro, Salón de Actos.
Data: 10.07.2009.

-Presentación do libro Arqueoloxía do Valadouro. Prehistoria.
Autores: Isaac Ferreira, Manuel Lourenzo, Xesús Pisón.
Mesa: Antonio Veiga (delegado de Cultura da Deputación Provincial de Lugo), Isaac Ferreira, Manuel Lourenzo.
Coloquio.
Lugar: Alfoz, Castelo do Castro, Salón de Actos.
Data: 27.11.2010.


ADDENDA

1981-1985

-Diplomado de lingua galega pola Escola Oficial de Idiomas (EOI) da Coruña, outubro de 1981-xuño de 1985, máis a Reválida.

2002-2007

-Membro do consello de redacción de Casahamlet, Revista de Teatro, desde o núm. 5 (setembro de 2002-maio de 2003) até o núm. 9 (setembro de 2006-maio de 2007), ambos os dous números incluídos.

2007-2012

-Director de Casahamlet, Revista de Teatro, desde o núm. 10 (setembro de 2007-maio de 2008) até o núm. 14 (setembro de 2011-decembro de 2012), ambos os dous números incluídos.