Páxinas

17.10.13

BIBLIOGRAFÍA SOBRE ISAAC FERREIRA

-Catálogo de dramaturgos galegos 1973-2004.
De Abrente ata hoxe.
Mar Nogueira (Dir.).
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), Centro de documentación (CDAEM), 2005, páxs. 395-397.